Konferencja: We like to learn

W dniach 10-11 października 2014 r. w Barcelonie odbyła się konferencja podsumowująca trzyletni projekt eLene2learn, realizowany w ramach programu Life Long Learning.

W dniach 10-11 października 2014 r. w Barcelonie odbyła się konferencja We like to learn http://www.elene2learn.eu/final-conference, podsumowująca trzyletni projekt eLene2learn, realizowany w ramach programu Life Long Learning. Projekt koordynowany jest przez Centro METID-Politecnico di Milano we Włoszech zaś gospodarzem konferencji był Universitat Oberta de Catalunya w Hiszpanii.

Partnerzy biorący udział w projekcie eLene2learn (http://www.elene2learn.eu/web/guest/consortium) to: Vidéoscop-Université Nancy 2 we Francji, EDEN (European Distance and Elearning Network) w Wielkiej Brytanii, ZMML- Bremen University w Niemczech, Universitat Oberta de Catalunya w Hiszpanii, Palmenia ICT Learning Centre – University of Helsinki w Finlandii, University of Dundee w Wielkiej Brytanii, Ellinogermaniki Agogi w Grecji oraz Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS prowadzące ten projekt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Polsce.

W czasie obrad podczas konferencji dyskutowano nad metodyką kształcenia kompetencji uczenia się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (http://www.elene2learn.eu/programme). Uczestnicy prezentowali swoje pomysły na angażowanie studentów w proces dydaktyczny, zwrócono uwagę na ciągłą potrzebę pomocy studentom w wykształceniu efektywnych kompetencji w uczeniu się na poziomie uniwersyteckim oraz wymieniono doświadczenia zebrane w czasie realizacji przedsięwzięć w poszczególnych ośrodkach. W konferencji wzięli udział nie tylko realizatorzy projektów w krajach partnerskich, ale także zaproszeni nauczyciele (zarówno z uczelni wyższych jak i szkół średnich). Wraz z zespołem UCZNiKO UMCS reprezentowanym przez dra Andrzeja Wodeckiego, dr Magdalenę Jasińską, mgr Małgorzatę Grad-Grudzińską i mgra Rafała Moczadło,  w obradach uczestniczyła pani Iwona Filip, wykładowca języka angielskiego w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Pani Filip współpracowała w ramach projektu eLene2Learn jako nauczyciel akademicki, stosujący nowoczesne technologie w prowadzonych przez siebie zajęciach, dzieląc  się swoimi doświadczeniami na temat wykorzystania ICT w dydaktyce akademickiej. Przedmiot prowadzony przez panią Filip w roku akademickim 2012/13: English as a Foreign Language for Speech Therapy Audiology Students został zgłoszony w ramach projektu jako przykładowe akademickie zajęcia prowadzone z wykorzystaniem ICT.

 

 

 

 

 

          

    Wydarzenia

    Autor
    Iwona Filip
    Data dodania
    13 października 2014