Konferencja "Skuteczne zarządzanie edukacją językową kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów" - Warszawa, 2.12.2016

W dniu 2 grudnia 2016 w hotelu Mercure Warszawa Centrum odbyła się ogólnopolska konferencja środowiska akademickiego: "Skuteczne zarządzanie edukacją językową kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów" zorganizowana przez Educational Testing Service (ETS) Global.

Spotkanie dedykowano reprezentantom centrów językowych szkół wyższych, kierującym działaniami Akredytowanych Ośrodków Egzaminacyjnych i współpracą z ETS Global, a przede wszystkim odpowiadającym za jakość kształcenia językowego na swoich Uczelniach. Konferencję poświęcono wspólnym działaniom w dziedzinie certyfikowania kompetencji językowych oraz wspieraniu Ośrodkóww zakresie poszerzania oferty egzaminacyjnej i umacniania pozycji centrów językowych w strukturach Uczelni.

Celem spotkania była analiza obecnego statusu edukacji językowej w kontekście bieżących wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym. Podczas sesji i warsztatów poruszono ważne kwestie dotyczące jakości kształcenia, omówiono sposoby nauczania, testowania i certyfikowania języków obcych dostosowane do potrzeb rynku, a także wymieniono cenne doświadczenia między przedstawicielami licznych ośrodków akademickich w Polsce.

Żywe zainteresowanie działaniami podejmowanymi przez CNiCJO UMCS oraz liczne pytania dotyczace wypracowanych strategii kierowane pod adresem reprezentujących Centrum mgr Malgorzaty Chmielewskiej oraz mgr Katarzyny
Zalewskiej dowodzą ugruntowanej na tle innych polskich uczelni pozycji CNiCJO UMCS jako wzorcowej jednostki zajmującej się nauczaniem i certyfikacją języków obcych.

Za wymierny wklad i zaangażowanie w dotychczasową współpracę z ETS Global, a także zakrojone na szeroką skale profesjonalne przedsięwzięcia, które zaowocowaly wieloma sukcesami przyczyniajac sie do popularyzacji egzaminu
TOEIC, Centrum Nauczania i Certyfikacji Jezyków Obcych UMCS zostalowyróżnione prestiżową statuetką, dyplomem oraz oficjalnym podziękowaniem.

Galeria zdjęć:

    Wydarzenia

    Data dodania
    7 grudnia 2016