Konferencja naukowo-dydaktyczna

Fot. Katarzyna Zalewska

Dnia 18 lutego 2019 r. w siedzibie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się II Konferencja naukowo-dydaktyczna: „Innowacje w nauczaniu języków obcych – Interkulturowość w nauczaniu języka obcego”, zorganizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Patronat honorowy objął  prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja obejmowała szereg wykładów plenarnych, prezentacji i warsztatów dotyczących kształcenia językowego podzielonych na następujące sekcje: interkulturowość w praktyce, nowe technologie w praktyce, glottodydaktyka XXI wieku, uczeń dorosły oraz rozwijanie umiejętności językowych i aspektów języka.

W konferencji uczestniczyli pracownicy CNiCJO: mgr Dorota Gibka, mgr Katarzyna Zalewska, mgr Małgorzata Chmielewska i mgr Tomasz Trautman.

    Wydarzenia

    Data dodania
    19 lutego 2019