Konferencja metodyczno-rozwojowa: Kapelusze Lektora PASE

W minioną sobotę, tj. 23 października 2021 roku, odbyła się konferencja metodyczno-rozwojowa Kapelusze Lektora PASE, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE, w której naszą jednostkę reprezentowała mgr Patrycja Linkiewicz.

Motywem przewodnim konferencji było nauczanie języków obcych pokolenia Z – pierwszej generacji prawdziwych cyfrowych tubylców, funkcjonujących symultanicznie w świecie online i offline, generacji multitaskingu, generacji odczuwającej potrzebę indywidualnej ekspresji, ale i potrzebę budowania bliskiej relacji z nauczycielem prowadzącym. Tutaj wyłania się jeden z wielu ‘kapeluszy’ lektora, tj. jedna z wielu funkcji zawodowych lektora, którego wachlarz zadań obejmuje nie tylko dydaktykę języka obcego czy wychowywanie studentów, ale i budowanie relacji z nimi. Należy bowiem zaznaczyć, że edukacja jest synonimem relacji, a nauka języka jest nauką dialogu, komunikacją relacji.

W ramach wydarzenia wystąpiło ponad 20 ekspertów zarówno polskich, jak i zagranicznych, a wśród nich Simon Wright,reprezentant Cambridge University Press, który zwrócił uwagę na istotę kształtowania kompetencji życiowych w ramach zajęć dydaktycznych, Radek Krzyżanowski z Oxford University Press,przedstawił innowacyjny koncept sprawczości uczniowskiej, tzw. learner agency, czy Jennifer Uhlerz ambasady USA, która zaproponowaławdrożenie takich aktywności, które stanowiłyby praktyczne zaaplikowanie wyników badań nad mózgiem. Każde wystąpienie okazało się być niezmiernie ciekawe, wartościowe, rozwijające, skłaniające do refleksji w odniesieniu do selekcji takich strategii nauczania, które korelowałyby z charakterystyką generacji Z.


A na koniec dwie ciekawostki, z warsztatów z zakresu myślenia wizualnego:

Czy wiesz, że każdego dnia jesteś bombardowany 5x większą ilością informacji w porównaniu do 1986 roku? Jest to ekwiwalent 34 GB danych lub 100 tys. słów.

‘Bazgrolenie’ (ang. doodling*) zwiększa efektywność zapamiętywania o 29%.
Studenci, my nauczyciele w CNiCJO, prosimy ‘bazgrolcie’!!!


* z wikipedii:
doodle is a drawing made while a person's attention is otherwise occupied. Doodles are simple drawings that can have concrete representational meaning or may just be composed of random and abstract lines, generally without ever lifting the drawing device from the paper, in which case it is usually called a "scribble".

I w pozostałych językach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Scribble_(Kreation)

https://es.wikipedia.org/wiki/Garabato_(dibujo)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gribouillage

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6

    Wydarzenia

    Data dodania
    28 października 2021