Konferencja „Inkluzja społeczna” Siedlce 6-7.04.2017

„Inkluzja społeczna” to temat IV Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach w dniach 6 – 7 kwietnia br.

Pośród bogactwa ujęć tematu włączania osób wykluczonych poza społeczność (bezrobotnych, chorych, emigrantów, skazanych), niezwykle ciekawe były polskie i zagraniczne (GB, Izrael) prezentacje dotyczące nauczania osób niesłyszących.

Warto rozważyć rozszerzenie oferty naszej jednostki w tym zakresie, gdyż, jak podkreślano, student z niepełnosprawnością słuchową to student zmotywowany do nauki języka obcego.

UMCS prowadzi takie zajęcia i przygotowuje do nich w ramach Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami w oparciu także o osiągnięcia ośrodka z Siedlec (pierwszej integracyjnej uczelni w Polsce, zapewniającej tłumaczy języka migowego na wszelkich zajęciach).

    Wydarzenia

    Autor
    Rita Nykiel
    Data dodania
    25 kwietnia 2017