Konferencja ETS 6.11.2015

W piątek, 6 listopada 2015 w Warszawie, w hotelu Intercontinental, miała miejsce konferencja na temat "Zarządzanie edukacją językową w szkolnictwie wyższym, budowanie kapitału językowego studentów", w której miała przyjemność uczestniczyć mgr Hanna Małgorzata Dobrzańska-Watanabe.

Program konferencji był bardzo bogaty i zawierał wiele interesujących prezentacji, w tym prezentację p. Karola Granoszewskiego ( Regional Director CEE, CIS, Greece and Turkey, ETS Global BV Sp. z o.o)pt.Przyszłość instytucji akademickich, współpraca środowiska akademickiego z pracodawcami. Dopełnieniem tej prezentacji było wystąpienie p. Agnieszki Woźniak , reprezentującej korporację Arcelor Mittali szerzej środowisko pracodawców, która przedstawiła sytuację związaną z nabywaniem umiejętności językowych w środowisku pracy oraz rolę egzaminów językowych TOEIC w mierzeniu postępów, a także motywowaniu pracowników.

Ten aspekt kształcenia językowego i certyfikowania umiejętności językowych znalazł swoją kontynuację i rozszerzenie w drugiej prezentacji p. Karola Granoszewskiego pt.Certyfikaty językowe wsparciem dla nowoczesnych strategii kształcenia i przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy na przykładzie testu TOEIC® , w którym omówiono uznawalność i zastosowanie egzaminów międzynarodowych, jak również przedstawiono trudności i wyzwania certyfikacji kompetencji językowych w szkolnictwie wyższym.

Po przerwie kawowej miała miejsce sesja poświęcona tzw. Case Studies:W jaki sposób stosowanie międzynarodowych egzaminów ETS wpływa na wzmocnienie pozycji Studium Języków Obcych w strukturach uczelni. W sesji tej reprezentacje różnych uczelni przedstawiały swoje doświadczenia z wiązane z certyfikacja i jej znaczeniem dla rozwoju samego Studium Języków Obcych jak też całej uczelni. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowała niżej podpisana. Pozostałe prelekcje przedstawili reprezentanci Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Po lunchu około stuosobowa grupa uczestników konferencji z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prezentacji p. dra Grzegorza Spiewaka (DOS Teacher Training Solutions i Macmillan) pt. Jak uczyć języka obcego, by naprawdę pomóc studentom osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku pracy?

Konferencja, która rano rozpoczęła się sesją networkingową zakończyła się ok. godz. 17.00 sesją poświęconą pytaniom uczestników i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.

Osoby zainteresowane szczegółami poszczególnych prelekcji zapraszam do kontaktu.

Zdjęcia z konfernecji tutaj

 

    Wydarzenia

    Autor
    Hanna Małgorzata Dobrzańska-Watanabe
    Data dodania
    19 listopada 2015