III Konferencja dydaktyczno-naukowa Wrocław 2020

Fot. T. Karpiński, T. Trautman

III Konferencja dydaktyczno-naukowa Wrocław 2020

W dn.24-25.02.2020 odbyła się we Wrocławiu III Ogólnopolska Konferencja dydaktyczno-naukowa Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych pt. Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku.

Konferencja INJO 2020 koncentrowała się na kształceniu językowym w polskich szkołach i na polskich uczelniach wyższych. Podczas konferencji kluczowym pytaniem było: W jaki sposób system edukacji językowej wychodzi naprzeciw wyzwaniom XXI wieku?

W dobie rewolucji technologicznej i dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego kompetencje językowe XXI wieku mają coraz większe znaczenie na rynku pracy, a tym samym na sukces młodych ludzi.

Konferencja obejmowała wykłady plenarne, panel dyskusyjny jak również liczne warsztaty tematyczne. W III edycji Konferencji INJO udział wzięli reprezentujący CNiCJO UMCS mgr Tomasz Karpiński oraz mgr Tomasz Trautman.

    Wydarzenia

    Data dodania
    1 marca 2020