Atrakcyjna nauka języka angielskiego na Wydziale Ekonomii

Dzięki uprzejmości władz Wydziału Ekonomicznego, p. dziekana dr hab. Zbigniewa Pastuszaka i p. prodziekana ds. jakości kształcenia dr Mirosława Łobody, studenci i nauczyciele języków obcych na WE mogą korzystać z nowych możliwości wsparcia.

Na początku roku akademickiego 2015/16, przy współpracy z nauczycielami języków obcych, zwłaszcza p. mgr Małgorzaty Dobrzańskiej, wybrano i zakupiono do wydziałowej biblioteki wiele nowych książek, słowników i repetytoriów z zakresu leksyki i gramatyki. Zakupiono też prenumeratę brytyjskiego czasopisma ekonomicznego The Economist.

W roku akademickim 2015/16 dziekani postanowili też wesprzeć materialnie grupę studentów podchodzących do międzynarodowego egzaminu z języka biznesu - Telc Business English B2/C1 i dofinansowali zakup testów. Dla większości zdających jest to ogromne wsparcie, ponieważ koszt tego egzaminu to 500 zł na osobę. Ponadto większość osób zapisanych na egzamin uczęszczała również na płatny kurs przygotowujący do tego egzaminu. Suma dofinansowania do egzaminu to hojne 3000 zł na 11 studentów.

Druga grupa studentów przygotowuje się do międzynarodowego egzaminu z języka biznesu Telc Business English B1/B2, który odbędzie się w czerwcu.

Nowym pomysłem na lepszą, bardziej atrakcyjną naukę języka obcego jest korzystanie ze specjalnych programów na platformie elektronicznej i wykupienie przez WE dostępu dla studentów. W chwili obecnej toczą się rozmowy, jak najbardziej efektywnie skorzystać z nowych narzędzi.

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    2 listopada 2015