70 lat lektoratów w UMCS

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945-2015) - publikacja pod redakcją Danuty Dziełanowskiej, Janusza Maliszewskiego, Teresy Ochab

W czerwcu br. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ukazała się publikacja poświęcona historii lektoratów języków obcych w UMCS.

Publikacja ta jest rodzajem podziękowania składanego kilku pokoleniom lektorów języków obcych, którzy na przestrzeni dziesiątków lat swoją pracą przyczyniali się do ciągłego podnoszenia poziomu kształcenia językowego, a tym samym do budowania prestiżu naszej Uczelni w regionie, w kraju i na świecie. Przez okres 70 lat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ulegał różnym transformacjom, tak jak świat wokół niego. Dydaktyka języków obcych również podlegała zmianom merytorycznym i organizacyjnym w obrębie Uczelni. W kwietniu 1945 roku została powołana Komisja Lektoratów, która osiem lat później ewoluowała w Studium Języków Obcych. W roku 2003 Studium przekształciło się w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych.

Prezentując wspomnienia byłych i aktualnych pracowników Autorzy publikacji pragnęli utrwalić wieloletni, liczony w dziesiątkach lat wysiłek wielu pokoleń lektorów, którzy w trudnych warunkach (politycznych, finansowych, lokalowych) przekazywali swoją wiedzę i umiejętności językowe dziesiątkom tysięcy studentów UMCS. Nie tylko prowadzili zajęcia, ale także przygotowywali materiały dydaktyczne (książki, skrypty, testy, ćwiczenia), uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach, działali jako tłumacze i eksperci językowi, publikowali artykuły oraz recenzje.

Oprócz wspomnień (w wielu wypadkach bardzo osobistych, a stanowią one główną część publikacji), Autorzy zamieścili również listę kierowników i dyrektorów Studium Języków Obcych, wykaz pracowników dydaktycznych i administracyjnych zatrudnionych w SJO w latach 1945-2015 oraz wykaz publikacji pracowników wydanych w tym okresie.

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja trafi do rąk nie tylko pracowników CNiCJO, ale również do szerszej publiczności zainteresowanej historią nauczania języków obcych w UMCS.

    Wydarzenia

    Autor
    Janusz Maliszewski
    Data dodania
    9 lipca 2015