Rezerwacje książek

Biblioteka UMCS udostępnia Czytelnikom możliwość samodzielnego składania rezerwacji na książki wypożyczone przez innego Czytelnika. Rezerwacji można dokonać poprzez katalog Biblioteki UMCS, dla zbiorów z lokalizacji Biblioteki Głównej.

Lokalizacje:


BG Magazyn  
BG Magazyn 12/Podręczniki
BG Magazyn W
BG Magazyn 4/do Czytelni*


*Rezerwacja dostępna dla pracowników UMCS ; pracowników innych uczelni  i instytucji naukowych Lublina.

Warunkiem jest aktualne konto biblioteczne w bazie bibliotecznej.

Zasady rezerwacji:

  • Czytelnik samodzielnie rezerwuje książkę poprzez katalog komputerowy Biblioteki - nie wcześniej niż 30 dni przed datą zwrotu.
  • Rezerwować można tylko książki wypożyczone poza bibliotekę. W opisach egzemplarzy, które mogą być zarezerwowane, pojawia się przycisk „Rezerwuj”.

  • Rezerwacja może być anulowana przez rezerwującego do czasu zwrotu książki przez innego Czytelnika (typ zamówienia „Rezerwacja”).
  • Po zwrocie książki „Rezerwacja” zmienia status na „Do odbioru” i będzie odłożona w wypożyczalni Biblioteki Głównej przez 5 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a książka odesłana do magazynu.
  • Czytelnik nie może anulować książki w statusie „Do odbioru”.
  • Czytelnicy są zobowiązani sprawdzać status rezerwacji – zakładka „Zamówienia” na koncie bibliotecznym.
  • Powiadomienie o dostępności zarezerwowanej książki może być wysyłane pocztą elektroniczną pod warunkiem, że Czytelnik poda/wpisze adres poczty elektronicznej na swoim koncie bibliotecznym - zakładka „Dane kontaktowe” / „Edytuj ”.
  • Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, jeśli zarezerwowana książka nie zostanie zwrócona w ciągu 30 dni ważności rezerwacji.