Program studiów dla I, II i III roku

Program studiów obowiązujący w roku akad. 2023/2024 dla I, II i III roku:

 

Plan studiów (format druku A3): 

 

 

 

 

Kierunkowe efekty uczenia się: