Program studiów dla I roku

Program studiów dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akad. 2021/2022:

 

Plan studiów (format druku A3):

 

 

 

 

 

 

Kierunkowe efekty uczenia się: