Program studiów dla I, II i III roku

Program studiów dla roczników rozpoczynających studia w roku akad. 2021/2022 oraz w 2020/2021 oraz w 2019/2020:

 

Plan studiów (format druku A3):

 

 

 

 

Kierunkowe efekty uczenia się: