Prof. Ryszard Naskręcki Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie

W dniu 11 stycznia 2023 r. w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie odbyło się spotkanie władz Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii reprezentowanych przez Panią Dominikę Olkowską oraz Panią Justynę Iżykowską, władz KRIO - reprezentowanych przez Pana Jana Witkowskiego oraz Pana Andrzeja Dąbrowskiego oraz profesora Ryszarda Naskręckiego, dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz kierownika LFWiO UAM.

Rozmawiano o współpracy na rzecz zorganizowania posiedzenia Europejskiej Rady Optyki i Optometrii (ECOO) w Polsce w maju b.r. oraz o możliwościach wykorzystania tego spektakularnego wydarzenia do promocji optyki okularowej i optometrii. Tematem spotkania była także troska o jakość programów kształcenia optyków okularowych i optometrsytów. Wskazywano na konieczną rewitalizację tych programów i konieczność ich dostosowania do wymagań stawianych przez Europejską Radę Optyki i Optometrii. Wskazywano, że programy kształcenia powinny w jak największym stopniu spełniać kryteria „The European Qualification in Optics” oraz „European Diploma in Optometry”. Rozmawiano także o konieczności wypracowania nowoczesnego modelu kształcenia ustawicznego optyków okularowych i optometrystów. Prof. Ryszard Naskręcki zaoferował do wykorzystania w tym celu infrastrukturę Centrum ECOTECH-Complex. Ustalono, że rozmowy te będą kontynuowane dla wypracowania wspólnego stanowiska w powyższych kwestiach. 

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2023