ORCID- obowiązkowy międzynarodowy identyfikator naukowca

ORCID – The Open Researcher and Contribution ID 

- unikalny numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową. Inicjatywa ta, od początku swojego istnienia, miała charakter otwarty, międzynarodowy, interdyscyplinarny. ORCID powstał w 2010 roku, jako odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza z właściwymi mu pracami naukowymi. Strukturę numeru ORCID stanowi 16 cyfr, podzielonych na 4 części, np. orcid.org/0000-0003-0423-1810. Numery przechowywane są w centralnym rejestrze identyfikatorów.

Funkcjonalności serwisów naukowo-badawczych pozwalają na łatwe przesyłanie informacji, automatyczny import danych, oraz linkowanie między portalem ORCID i innymi systemami identyfikacji autora np. ResearcherID, Scopus Author ID.

ORCID tworzą przedstawiciele środowisk naukowych (Harvard University, Cornell University) i wydawców (Wiley-Blackwell, Thomson Reuters, Elsevier, Nature) wspierani przez instytucje IT jak: California Institute of Technology, National Institute of Informatics czy Association for Computing Machinery

Za pomocą numeru ORCID badacz ma możliwość powiązania w jeden rekord własnych prac, bez względu na zamieszczoną w nich afiliację, inną formę imienia lub nazwiska czy błąd w zapisie danych.

ORCID:

  • umożliwia identyfikację kompletnego zestawu publikacji autora
  • ułatwia postępowanie identyfikacyjne w przypadkach plagiatów i dochodzeniu praw autorskich.
  • umożliwia obserwowanie aktywności naukowej badaczy
  • pozwala na generowanie sprawozdań i automatycznych raportów
  • ułatwia zarządzanie informacjami na profilach uczelni

 Ustawienia prywatności pozwalają zadecydować czy, komu oraz jakie informacje o sobie udostępnić; dzięki nim można także w łatwy sposób kontrolować kto odwiedza profil i jakie informacje widzi. Dane o sobie można upowszechnić dla wszystkich, udostępnić tylko wybranej przez siebie grupie (znajomym) lub, po wypełnieniu profilu, użyć niestandardowej ochrony prywatności.

Jak założyć ORCID?
Aby zarejestrować się w bazie ORCID i otrzymać swój unikalny numer należy wejść na stronę https://orcid.org/register

 

Możliwość przepięcia numeru ORCID do swojego PBN ID dla każdego użytkownika PBN 

Zachęcamy wszystkich autorów do rejestrowania się w bazie ORCID i podawania identyfikatora ORCID redaktorom Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS