XXVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w XXVIII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego, które odbędzie się w miesiącach czerwiec-październik 2023 roku, w zamku malborskim.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w XXVIII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego, które odbędzie się w miesiącach czerwiec-październik 2023 roku, w zamku malborskim.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tylko sygnowane odbitki z płyt graficznych, wykonane w latach 2020–2022, spełniające następujące warunki:

 • dedykacja ze zwrotem „ex libris” lub jego zamiennikiem winny być integralnie związane z polem kompozycji
 • dedykacja powinna składać się z pełnego imienia i nazwiska właściciela znaku lub nazwy istniejącej instytucji
 • w przypadku zastosowania inicjałów należy podać imię i nazwisko właściciela na odwrocie pracy
 • w przypadku dodatkowego tekstu na ekslibrisie, innego niż w alfabecie łacińskim należy podać angielską transkrypcję na odwrocie pracy lub w Karcie Zgłoszenia
 • na odwrocie każdej pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wymiary pracy, technikę graficzną, rok wykonania, nr opusu i temat (motyw) oraz numerację zgodną ze spisem zawartym w Karcie Zgłoszenia
 •  wymiar dłuższego boku ryciny nie może przekroczyć 15 cm, a papieru 22 cm
 •  uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 różnych ekslibrisów Artyści biorący po raz pierwszy udział w Biennale proszeni są o przysyłanie prac wykonanych również przed 2020 rokiem. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 20 stycznia 2023 roku (data stempla pocztowego). Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Ekslibrisy razem z czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartą
 • Zgłoszenia należy przesłać na adres: XXVIII Biennale Ekslibrisu Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 82-200 Malbork
 • Ekslibrisy nadesłane bez wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki. Wyboru praw na wystawę dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Obrady jury odbędą się w styczniu / lutym 2023 roku. Werdykt jury jest ostateczny. Artyści zakwalifikowani do udziału w wystawie otrzymają bezpłatny egzemplarz katalogu.

Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni Medalami Honorowymi i Dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości:

 • I nagroda 7.000,00 PLN
 • II nagroda 6.000,00 PLN
 • III nagroda 5.000,00 PLN

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody specjalne:

 •  Nagroda Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków
 •  Nagroda Burmistrza Miasta Malbork
 •  Nagroda Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera za najlepszy miedzioryt dla młodego artysty
 •  Nagroda Dyrektora malborskiego muzeum związana z jubileuszem 60-lecia Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku 1963–2023
 •  Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego ufundowany przez Barbarę Klein-Szymańską
 • Nagroda Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie Nagrody pieniężne zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://biennale.zamek.malbork.pl/

Uroczyste otwarcie wystawy XXVIII Biennale Ekslibrisu oraz ceremonia wręczenia nagród i medali odbędzie się 3 czerwca 2023 roku na zamku malborskim.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy pisać na adres: a.krupa@zamek.malbork.pl.

Prace zakwalifikowane na wystawę pozostaną w Malborku jako własność MZM w kolekcji ekslibrisu, a pozostałe nie eksponowane zostaną odesłane artystom na koszt organizatora. Jeśli uczestnik poda niewłaściwy adres lub nie odbierze przesyłki we właściwym terminie i prace wrócą do Muzeum, przesyłka przez 6 miesięcy będzie dostępna do odbioru osobistego. W przypadku nie odebrania będzie wykorzystana na cele  statusowe Muzeum bądź zostanie zniszczona.

Adres strony konkursowej: www.zamek.malbork.pl

  Konkursy sztuki - weź udział!

  Autor
  Julia Maj
  Data dodania
  3 sierpnia 2022