Ogólnopolski konkurs na realizację dzieła w metrze warszawskim - Galeria A 19

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie na realizację dzieła w metrze warszawskim. Mamy gorącą nadzieję, że konkurs będzie stanowił okazję do artystycznej współpracy, w ramach której uczestniczki i uczestnicy konkursu będą mogli zaprezentować swoje prace w galerii A 19 funkcjonującej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz – co równie istotne – w przestrzeni publicznej.

Hasłem przyświecającym tegorocznej edycji jest „woda”. Jednym z palących problemów współczesnego świata jest globalny kryzys wodny związany nie tylko ze sposobem gospodarowania tzw. zasobami wody, ale także ze sposobem myślenia o wodzie „jako takiej”. Woda jest bowiem nie tylko warunkiem istnienia życia  i nie tylko z niej pochodzimy oraz składamy się, ale także – o czym często się zapomina – za jej pośrednictwem doświadczamy świata, a więc dzięki niej możemy identyfikować się z problemami ekologicznymi.

Niniejsza edycja konkursu jest kierowana do całej społeczności szkół artystycznych, tzn. do pracowników i pracowniczek zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestniczek i uczestników Szkół Doktorskich oraz studentów i studentek.  Stanowi ona kontynuację wcześniejszych edycji, a zarazem rozszerzenie ich formuły w taki sposób, aby otworzyć galerię „A19” na artystki i artystów z całej Polski.

Proponując wyżej wskazaną tematykę konkursu, pragniemy zwrócić uwagę – artystów i artystek, a także publiczności odwiedzającej galerię – na konieczność wypracowania wrażliwości na wodę oraz „akwatycznej wyobraźni”.

Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wraz z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej (www.ibpp.pl), który jest odpowiedzialny za realizację nagrodzonego projektu. Instytut jest jednostką łączącą działania badawcze i edukacyjne z artystycznymi, a od 2007 roku prowadzi galerię sztuki A19 (http://ibpp.pl/a19/), znajdującą się na jednej ze stacji warszawskiego metra – tam właśnie znajdzie się nagrodzona praca – oraz wirtualną galerię sztuki „A19_2021” (http://ibpp.pl/a19_2021/), w której zostaną pokazane wszystkie nadesłane prace.

Termin: do 13 marca 2022

STRONA KONKURSU

    Konkursy sztuki - weź udział!

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    18 stycznia 2022