Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS – III edycja (do 13.10.2017)

Poszukujemy wybitnych absolwentów, którzy w 2017 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie i wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

O konkursie

Nagroda im. dr Jamie Lynn Marshall przyznawana jest przez Fundację Absolwentów UMCS w ramach konkursu organizowanego przed rozpoczęciem roku akademickiego. Patronka tego wyróżnienia to założycielka i fundatorka naszej fundacji. Wspólnie z mężem Sędzią Johnem McClellan Marshall’em są od wielu lat silnie związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i środowiskiem akademickim UMCS.

Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS skierowany jest do wyróżniających się studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy w 2017 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

Nagroda

Nagroda przyznawana jest Absolwentom UMCS za wyróżniające się osiągnięcia zarówno na polu edukacyjnym, naukowym, jak również sportowym, kulturalnym oraz za działalności na rzecz samego Uniwersytetu.

Wręczenie Nagród im. dr Jamie Lynn Marshall odbędzie się w trakcie Uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 13 października.

Nagrody im. dr Jamie Lynn Marshall w II edycji konkursu będą przyznawane w dwóch kategoriach:

– Wybitny Absolwent Studiów I Stopnia,

– Wybitny Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich,

 

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu, harmonogramu oraz sposobu aplikacji znajdują się na stronie www.faumcs.pl

    Konkursy sztuki - weź udział!

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    2 października 2017