Konkurs artystyczny „Inspiracje”

Drogi Studencie lub Absolwencie, Mamy ogromną przyjemność zaprosić Cię do uczestnictwa w konkursie „INSPIRACJE” organizowanym przez Fundację Sztuki Współczesnej PALETA.

Celem konkursu jest: stworzenie możliwości zaprezentowania prac młodych twórców szerszej publiczności oraz zdobywania przez nich doświadczeń w prezentowaniu sztuki, docieraniu do odbiorców poprzez kontakt twórcy z krytykiem sztuki, menadżerem kultury oraz kolekcjonerem. Biorąc udział w konkursie uczestnicy zdobędą wyjątkową okazję usamodzielnienia w działalności twórczej oraz budowania dorobku artystycznego.


1. Uczestnikami konkursu mogą być:
- studenci od czwartego roku studiów oraz absolwenci wyższych uczelni plastycznych (Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetów) i wydziałów o profilach artystycznych innych uczelni wyższych w Polsce,
- górna granica wieku osób biorących udział w konkursie nie powinna przekroczyć trzydziestego roku życia.
- zgłoszenie konkursowe: 1 praca plastyczna wykonana w dowolnej technice (np.: malarstwo, pastel, grafika, techniki własne na płótnie, tekturze, desce, papierze oraz rzeźba):
- obrazy zgłaszane do Konkursu o wymiarach – minimum 25 cm i maksimum 120 cm
- rzeźba lub jej makieta o wadze nie przekraczającej 25 kg i o gabarytach do 1 x 1 x 1 m.
2. Czas trwania konkursu: Zgłoszenie do konkursu wraz reprodukowaną pracą należy
przesłać do 17 kwietnia 2022 r. na adres mailowy: konkurs@paleta.art.pl. Szczegółowe
informacje dotyczące harmonogramu konkursu znajdują się w Regulaminie.
3. Nagrody:
- Nagrodą główną w konkursie jest wystawa indywidualna oraz wydanie folderu dla tej wystawy i zorganizowanie wernisażu.
- Uczestnicy, którzy zajmą kolejne miejsca w konkursie lub zostaną wyróżnieni otrzymają propozycję uczestnictwa w wystawie zbiorowej oraz wydanie folderu dla tej wystawy i zorganizowanie wernisażu.
- Laureat I miejsca otrzymuje „Złotą Paletkę”, a wyróżnieni otrzymują „Srebrne Paletki” wraz z legitymacjami uprawniającymi do ich noszenia.
4. Informacje o konkursie zostały wysłane do władz uczelni oraz umieszczone na stronie internetowej www.paleta.art.pl

    Konkursy sztuki - weź udział!

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    4 marca 2022