I like Europe and Europe likes me. Idea “postępu“ w oczach młodego pokolenia artystów z Polski. (do 03.12.2017)

B-East jest stowarzyszeniem non-profit, zainicjowanym w 2017 roku. Założeniem jego jest promowanie kreatywności w dziedzinie sztuki wizualnej oraz stworzenie platformy wymiany idei wokół aktualności estetycznych dotyczących kwestii problematycznych współczesnego społeczeństwa. Jego program skupia się na promocji artystów z różnych środowisk i kultur, koncentrując się na artystach z Europy Środkowej i Wschodniej.

Ramy tematyczne
Tytuł wydarzenia I like Europe and Europe likes me nawiązuje do słynnej pracy Josepha Beuys’a I like America and America likes me. W 1974 roku, artysta zamknął się z dzikim kojotem w nowojorskiej galerii na trzy dni. Oprócz relacji człowieka z naturą, performance ten odnosi się również do podziału, który wtedy istniał pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą Wschodnią. Dwa bloki rozpadły się, ukazując powstanie nowych granic geograficznych i ideologicznych, również w samej Europie. Napięcia specyficzne dla tej nowej konfiguracji kontrastują z ogólnym postępem XXI wieku. Odkrycia naukowe, technologiczne, wydarzenia polityczne, mutacje społeczne, wszystkie te elementy charakterystyczne dla współczesnej modernizacji wydają się karmić napięcia naszych czasów. Czy każdy postęp jest “ulepszeniem“? Jak wpływa on na naszą codzienność, nasze zachowanie i stosunki międzyludzkie? Czy pobudza on świadomość? Czy prowadzi do emancypacji indywiduum i społeczeństwa? Czy oznacza on zawsze poprawę warunków życia, lub może jesteśmy w trakcie doznawania jego nieodwracalnych skutków? Jak młode pokolenie polskich artystów interpretuje ideę postępu w swojej twórczości?

Projekt wystawy i forum
Przyjmie on formę wystawy grupowej, prezentującej prace dziesięciu artystów. To zdarzenie będzie gospodarzem szeregu imprez: okrągłe stoły, konferencje, projekcje, workshopy i koncerty. Do udziału w forum dyskusyjnym zostaną zaproszeni historycy, socjologowie, działacze kulturalni, artyści… z polski jak i z Francji w celu pogłębienia tematyki i zapoznania widzów ze współczesną Polską i jej sceną artystyczną. Wydarzenie odbędzie się w kwietniu 2018 roku, w Fondation Hippocrène w Paryżu.

Warunki uczestnictwa
Do udziału w konkursie zapraszamy artystów na początku i w połowie swojej kariery. Akceptujemy wszystkie techniki. Zaproponowane prace powinny odpowiadać tematyce wystawy.
Wniosek musi zawierać:
- portfolio z tekstem opisującym pracę artystyczną
- propozycję maksymalnie 3 prac wraz z tekstem argumentującym ich wybór. Zapraszamy do dołączania plików i innych materiałów pomocnych, (zdjęcia, teksty, filmy, nagrania dźwięku. . .)
- CV
Do dnia 3 grudnia 2017 - prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres asso.beast@gmail.com (lub na adres pocztowy B-East - 35 Rue Etienne Marcel - 93500 Pantin - Francja)
Selekcji prac na wystawę dokona komitet, złożony z członków biura stowarzyszenia oraz z osobowości ze środowiska artystycznego.
W styczniu 2018 - zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych prac/informacje będą rozesłane e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej www.b-east.eu
Wystawa odbędzie się w kwietniu 2018 roku w Fondation Hippocrène w Paryżu. Wszystkie koszty podróży, zakwaterowania i transportu prac będą poniesione przez Stowarzyszenie B-East, zależnie od dotacji uzyskanych od władz lokalnych, wydziałowych i regionalnych.

Kontakt :
Association B-East - 35 Rue Etienne Marcel - 93500 Pantin - France
asso.beast@gmail.com
www.b-east.eu
www.fondationhippocrene.eu
Zapraszamy do kontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

    Konkursy sztuki - weź udział!

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    8 listopada 2017