3. Międzynarodwe Triennale Rysunku Studentów (do 31.12.2019)

Organizowany już po raz trzeci przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, Międzynarodowy Przegląd Rysunku staje się kluczową prezentacją tej dyscypliny, potwierdzając jej naczelne miejsce w edukacji artystycznej. W konkursie mogą brać udział studenci Wyższych Szkół Artystycznych z Polski i zagranicy.

W poprzednich edycjach konkurs ukazał wielki potencjał drzemiący w medium, ujawnił możliwości przełamywania swego terytorium i odkrywania nowych terenów. Zakres tematyczny prac i bogactwo stylistyk przełamywały tradycje akademickie, poszukując rysunku wyzwolonego z obciążeń, idącego własnym tropem.

Taki obraz rysunku zdecydowanie broni jego kluczowej funkcji, jaką jest podstawa doświadczania twórczego, zwłaszcza w programach uczelni artystycznych. Jest gwarantem swobodnego, autentycznego rozwoju młodych artystów w poszukiwaniu własnego języka, w konstruowaniu własnej tożsamości artystycznej, wolnej od uzależnień i głosów z zewnątrz.

1. W konkursie mogą brać udział studenci Wyższych Szkół Artystycznych z Polski i z zagranicy.
2. Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać manualne dzieła rysunkowe, wykonane w technice dowolnej na cienkim podłożu (papier, folia...), których dłuższy bok nie przekracza 140 cm. Prace na twardych podkładach (płyta, deska, blejtram, szkło..), jak i rysunki oprawione w szyby nie będą kwalifikowane. Organizator nie dopuszcza do konkursu prac wykonanych technikami komputerowymi.
3. Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac powstałych w trakcie studiów, w uczelni bądź poza nią, w latach 2018 – 2019. W konkursie mogą brać udział również absolwenci – dyplomanci z 2019 roku.
4. Kwalifikacja prac do konkursu ma charakter dwustopniowy.

Więcej informacji tutaj.

    Konkursy sztuki - weź udział!

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    20 listopada 2019