Konferencja w Centrum ECOTECH-COMPLEX: 2. Dzień Internacjonalizacji na UMCS

2. Dzień Internacjonalizacji na UMCS

W  środę 8 lutego 2023 roku w Centrum ECOTECH-COMPLEX odbędzie się 2. Dzień Internacjonalizacji na UMCS. Tematem przewodnim wydarzenia będą zagadnienia związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, celem zaś – środowiskowy namysł dotyczący rozwoju i usprawnienia działań na rzecz umiędzynarodowienia.

Wydarzenie jest organizowane pod patronatem Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej – prof. dr. hab. Wiesława I. Gruszeckiego. Organizatorzy: Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia dr Ewelina Panas we współpracy z Welcome Center UMCS oraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

W ramach 2. Dnia Internacjonalizacji na UMCS wykład okolicznościowy wygłosi

• prof. Oren Shriki – Head of the Department of Cognitive and Brain Sciences, Ben-Gurion University of Negev, Israel, „Navigating the path to successful International Scientific Collaborations: proactivity, open-mindedness, and the power of chance”

Organizatorzy wydarzenia zaplanowali również panel dyskusyjny „Szanse i wyzwania dla umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce”

Prowadzący: dr Grzegorz Gil

Zaproszeni mówcy:

• prof. dr hab. Marek Pietraś – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

• prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX

• dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin

• Elwira Rycaj – Dyrektor Centrum Badań Naukowych UMCS

2. Dzień Internacjonalizacji na UMCS będzie również doskonałą okazją do wzięcia udziału w tematycznych sesjach:

SESJA 1:

• dr hab. Grzegorz M. Wójcik, prof. Oren Shriki, Grant Interwencyjny NAWA – historia sukcesu: „Investigating brain cortical activity in patients with post-COVID-19 brain fog”.

• dr Kamil Filipek – Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego,   „Nauka nad przepaścią. Wpływ sztucznej inteligencji na badania i dydaktykę w perspektywie globalnej i lokalnej”.

SESJA 2:

• dr Andrzej Demczuk - spotkanie informacyjne z Ambasadorem Programu Fulbrighta w Polsce.

SESJA 3: #WARSZTAT (ODDZIELNA REJESTRACJA)

• Magdalena Bis – Praca w środowisku wielokulturowym – analiza typów osobowości na podstawie metodologii MBTI®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych.

Rejestracja na wydarzenie

Rejestracja na warsztat

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020)

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2023