Heurystyka informacyjna

Zajęcia z zakresu umiejętności wyszukiwania informacji prowadzone są dla uprzednio zgłoszonych:

  • grup seminaryjnych studiów licencjackich i magisterskich;
  • grup seminaryjnych studiów doktoranckich;
  • klas szkół średnich

W czasie szkolenia omawiane są podstawowe tematy w zakresie umiejętności informacyjnych:

  • metodyka poszukiwania piśmiennictwa na określony temat
  • strategie wyszukiwania informacji w bazach dostępnych online
  • zachowanie praw autorskich przy korzystaniu z pełnych tekstów dostępnych w bazach online
  • opracowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych
  • prezentacja dziedzinowych elektronicznych zasobów bibliotecznych (dziedzinowych baz danych)

 

Termin szkoleń należy uzgodnić w godz. 8 - 15 w Oddziale Informacji Naukowej, I p. w nowym gmachu biblioteki, ul.Radziszewskiego 11, tel. 81537-58-94 lub e-mail: grzegorz.szczypa@umcs.lublin.pl

 Szkolenia dla pracowników naukowych UMCS z zakresu bibliometrii – szkolenia stacjonarne, pomocne dla pracowników naukowych, obejmujące zakres cytowań (WoS, Scopus, Google Scholar); rankingi i punktacje czasopism oraz wskaźniki bibliometryczne (IF, H index). Termin szkoleń należy uzgodnić w godz. 8 - 15 w Oddziale Informacji Naukowej, I p. w nowym gmachu biblioteki, ul.Radziszewskiego 11, tel. 81537-58-94 lub e-mail: grzegorz.szczypa@umcs.lublin.pl

Zapisy na zajęcia proponowane w OFERCIE EDUKACYJNEJ: 
bezpośrednio - Oddział Informacji Naukowej I p. w nowym gmachu Biblioteki, ul.Radziszewskiego 11, od 8.00 do 15.00 
telefonicznie - 81537-58-94
e-mail: grzegorz.szczypa@umcs.lublin.pl