Godziny otwarcia Biblioteki

                                                Godziny otwarcia Biblioteki Głównej 
 

Agenda

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Wypożyczalnia / Wolny Dostęp 11-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-15 
Czytelnia Ogólna  / Czytelnia Czasopism  11-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-15 
Oddział Informacji Naukowej 11-19 8-19 8-19 8-19 8-19 8-15 
Oddział Zbiorów Specjalnych 11-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 
Wypożyczalnia Miedzybiblioteczna 11-15 8-15 8-15 8-15 8-15 nieczynna

 Godziny otwarcia bibliotek specjalistycznych

  Poniedziałek  Wtorek
 Środa
Czwartek Piątek  Sobota
Biblioteka Wydziału Artystycznego:
Instytut Muzyki  BWA
Instytut Sztuk Pięknych BWA
10-18 8-15 8-15

8-15

8-15 nieczynna
8-15 8-18 8-18 8-15 8-18 nieczynna
Biblioteka Nauk Biologicznych 8-14:30 8-14:30 8-14:30 8-14:30 8-14:30 nieczynna
Biblioteka Wydziału Chemii 11-18 8.30-18 8.30-18 8.30-18 8.30-14.30 sob.zjazdowa 9-13
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego 8-19 8-19 8-19 8-19 8-16 9:30-14:30
Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii 9-15.30 10-16 10-16 10-16 9-15 nieczynna
Międzywydziałowa Biblioteka Filologiczno-Historyczna 11-18 8-18 8-18 8-18 8-14.30 nieczynna
Biblioteka Instytutu Archeologii 11-17 9-17 9-17 9-17 9-17 nieczynna
Biblioteka Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki
11-18 8-18 8-18 8-18 8-15 nieczynna
Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej
8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 nieczynna
Biblioteka Instytutu Pedagogiki 9-14 9-15.30 9-15.30 9-15.30 9-14 sob.zjazdowa 9-13
Biblioteka Instytutu Psychologii 8-15 8-15 8-15 8-15  8-15 nieczynna
Biblioteka Wydziału Politologii i Dziennikarstwa 8-15 8-15  8-15 8-15  8-15 nieczynna
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 9-18 8-18 8-18 8-18 8-14.30 9-13
Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 nieczynna
Biblioteka Centrum Europy Wschodniej 10-13 8-12 11-15 11-15 8-12 nieczynna
Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Puławach nieczynna 8-11 8-11 8-11 nieczynna sob.zjazdowa 8-11
Biblioteka Centrum Brytyjskie UMCS 10-18 10-15 10-15 10-18 10-18 nieczynna