Pokazowa lekcja koleżeńska na Wydziale Politologii UMCS

13.06.2018

fot. A. Patryn i E. Orłowska