Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników CNiCJO UMCS

26.11.2018

fot. B.Proll, M. Wijatkowski, M. Chmielewska