Obrazy dra hab. szt. Krzysztofa Bartnika na wystawie „Krog in kwadrat”

05.04.2022