Lubelskie Forum Muzyki Improwizowanej, panel dyskusyjny - fotorelacja

18.05.2023

fot. Julia Maj