TELC (11 języków)

 

TELC - The European Language Certificates

Termin dokonywania wpłat na egzamin upływa 3 TYGODNIE przed datą egzaminu. Informacje o sposobie wpłaty dostępne są na stronie: https://www.umcs.pl/pl/cennikegzaminow.htm

Terminy egzaminów

Możliwe jest zorganizowanie egzaminu Telc w dowolnym terminie jeśli zbierze się grupa 8-10 osób chętnych na egzamin np. z języka angielskiego czy rosyjskiego.

Język Nazwa i poziom egzaminu Data
Język angielski TELC English B1-B2 15.04.2023
TELC English B1 – B2 Business

04.03.2023

TELC English B2
10.12.2022
 
15.04.2023
TELC English B2-C1 University

10.12.2022

15.04.2023

TELC English B2-C1 Business 04.03.2023
Język niemiecki TELC Deutsch B2

15.04.2023

Język rosyjski TELC Русский язык B2
10.12.2022
 
04.03.2023

Cennik egzaminów TELC w roku akademickim 2023

* podane ceny egzaminów obejmują egzaminy organizowane na miejscu

B1 460 PLN
B2 530 PLN
B1-B2 dual exam 520 PLN
Polish B1-B2 500 PLN
B2 (Business) 530 PLN
English B1-B2 dual exam (Business) 520 PLN
English B2-C1 dual exam (University) 580 PLN
English B2-C1 dual exam (Business) 580 PLN

Jak i kiedy dokonać opłaty?

Więcej informacji o egzaminie TELC

1. Co oznacza skrót TELC?

The European Language Certificates - telc. System egzaminacyjny telc - language tests został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.

2. Jakie certyfikaty oferuje TELC?

Egzaminy telc to 11 języków na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2. telc oferuje egzaminy z uzyskaniem certyfikatu m.in. z języka ogólnego i specjalistycznego, między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu czy medycyny. Egzaminy obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

3. Dlaczego warto posiadać certyfikat TELC?

 • zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej
 • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych
 • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie
 • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce
 • spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • jest oficjalnie uznawany jako dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii
 • w Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja)

 4. Kto uznaje certyfikaty TELC?

 • uniwersytety i szkoły wyższe
 • pracodawcy instytucji handlowych, finansowych
 • branża turystyczna
 • branża medyczna
 • polska administracja państwowa

5. Kto układa egzaminy TELC  i kto je ocenia?

 • egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe)
 • egzaminy układane są przez ekspertów i metodyków przy współpracy z doradcami językowymi
 • części pisemne egzaminu są sprawdzane przez  telc GmbH w Niemczech
 • część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w instytucji przeprowadzającej egzamin

6. Z jakich języków można zdawać egzamin językowy telc?

Egzaminy telc to obecnie 11 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, polski, rosyjski, czeski, turecki, portugalski, arabski.

7. Z jakich części składa się egzamin TELC?

Egzamin składa się z 2 części:

 • część pisemna
 • część ustna

8. Co testują egzaminy TELC? 

Egzamin telc testuje umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz zastosowanie tych umiejętniści w praktycznych i autentycznych sytuacjach życiowych.

9. Czy należy uczestniczyć w egzaminie próbnym?

Nie.

10. Z jakich materiałów korzystać przygotowując się do egzaminu TELC?

 • podręczników kierunkowych
 • przykładowych egzaminów próbnych
 • uzupełniających materiałów telc, dedykowanych poszczególnym egzaminom
 • materiałów oferowanych podczas kursów przygotowawczych

11. Co należy zabrać ze sobą na egzamin TELC?

Dokument tożsamości ze zdjęciem.

12. Czy podczas egzaminu TELC można korzystać ze słownika?

Kandydat może korzystać ze słownika wyłącznie podczas egzaminu ustnego w sali do przygotowań na poziomie B2. Słownik zapewnia organizator egzaminu. Podczas egzaminu pisemnego nie można korzystać ze słownika.

13. Jaki jest czas oczekiwania na wynik egzaminu i certyfikat?

Informacje o wynikach można uzyskać w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu.

14. Gdzie można odebrać certyfikat?

Certyfikat należy odebrać osobiście w Sekretariacie CNiCJO UMCS potwierdzając pisemnie jego odbiór.

15. Jaki jest próg zdawalności?

Aby zdać egzamin telc należy uzyskać min. 60% z całej części pisemnej oraz min. 60% z części ustnej. W przypadku egzaminów Dual (egzaminy łączące dwa poziomy) wystarczy uzyskać około 45% żeby zdać na niższym poziomie i 75% aby uzyskać wyższą ocenę. Przykładowe egzaminy Dual to Telc English A2/B1, Telc Business English B2/C1.

16. Czy można ponownie przystąpić do egzaminu TELC i ile to kosztuje?

Tak. Cena egzaminu powtórkowego jest taka sama, jak pierwszego. W przypadku niezdania jednej części egzaminu (pisemnej lub ustnej), wystarczy przystąpić wyłącznie do tej części. Reguła ta dotyczy tylko egzaminów na jednym poziomie, np. Telc English B2.

17. Czy można uzyskać duplikat certyfikatu, jeśli zostanie zgubiony oryginał?

Tak. Duplikat certyfikatu jest odpłatny. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu 6 tygodni.