ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Application 22.02.2021

Seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” mają stanowić platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych, jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań i prac rozwojowych.

ECOTECH-COMPLEX Seminar.
Where Research Meets Applications

Poniedziałek, 22 lutego 2021 r. o godz. 14.00

„Znaczenie dużych infrastruktur badawczych
w perspektywie krajowej (PMIB) i europejskiej (ESFRI)”

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, UAM
 - członek Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej,
członek grupy roboczej ESFRI.

Seminarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams.
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 22.02.2021 godz. 11:00
Po tym terminie prosimy o e-mail na adres ecotech@umcs.pl
Zapraszamy serdecznie!

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2021