Pearson Field Test

W listopadzie 2014, grupa studentów z  Wydziałów Ekonomii, Matematyki , Nauk o Ziemi i GP oraz Politologii UMCS wzięła udział w przeprowadzeniu innowatorskiego testu Pearson Field Test.  Ma on na celu  badanie postępu słuchaczy we wszystkich sprawnościach językowych zwracając uwagę na ich silne i słabe strony. Test był przeprowadzony  jednocześnie w  kilkudziesięciu krajach świata i odbywał się całkowicie online i obejmował poziomy B1-C1.

Ze strony wydawnictwa Pearson opiekę merytoryczną sprawował pan Andrzej Boguta. Test  wykonali studenci z grup prowadzonych przez lektorów CNiCJO: mgr Magdalenę Stafińską, mgr Magdalenę Okłę, mgr Anetę Jaworską oraz mgr. Tomasza Trautmana.

    Wydarzenia

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    1 stycznia 2015