Konkurs wiedzy o Antyku "Per aspera ad astra"

18 października 2016 w Sali Widowiskowej Chatki Żaka UMCS odbyła się pierwsza edycja Wielkiego Konkursu o Antyku "Per aspera ad astra", zorganizowanego przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Biuro Promocji UMCS.

Fot. Bartosz Proll

Konkurs otworzyła pani dr hab. Alina Orłowska – Prorektor UMCS ds. Kształcenia, pan Mateusz Woźniak z Biura Promocji UMCS oraz  pani mgr Małgorzata Chmielewska – Dyrektor CNiCJO UMCS. W wydarzeniu wzięło udział 34 uczniów liceów z całego województwa lubelskiego.

Pierwszy etap konkursu obejmował 56 pytań z historii, filozofii, literatury oraz sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, a także zdobyczy cywilizacji. Do drugiego etapu Komisja Konkursowa w składzie mgr Monika Dagilis, mgr Iwona Kulka oraz mgr Bożena Głos (st. wykładowcy języka łacińskiego w CNiCJO UMCS) zakwalifikowała 11 uczestników z najlepszymi wynikami.

Drugi etap polegał na wypowiedziach ustnych z wybranej przez uczestników dziedziny. Największym powodzeniem cieszyły się historia i filozofia. Dwie osoby wybrały sztukę grecką.

Należy w tym miejscu podkreślić doskonałe przygotowanie merytoryczne uczestników konkursu oraz bardzo wysoki poziom ich wiedzy o antyku. Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na dojrzałość wypowiedzi oraz twórcze skupienie towarzyszące udziałowi w wydarzeniu.

Po burzliwej dyskusji wyłoniono trzech zwycięzców konkursu:

  • I nagroda – Paweł Bącal – III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  • II nagroda – Wiktoria Nurzyńska – I LO im. St. Staszica w Lublinie
  • III nagroda – Michał Sobstyl – II LO im. gen. Orlicz-Dreszera w Chełmie

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom oraz przygotowującym ich Nauczycielom.

VIVANT DISCIPULI ET MAGISTRI!        

Do zobaczenia za rok!

Zdjęcia z konkursu Biuro prasowe:

    Wydarzenia

    Data dodania
    23 października 2016