Zapraszamy do rozpoznania platformy OAPN

Zapraszamy do rozpoznania platformy OAPN promującej i wspierającej przejście na otwarty dostęp do książek akademickich.

OAPEN Online library and publication platform

OAPEN Online library and publication platform zapewnia otwarte usługi infrastrukturalne w komunikacji naukowej. Współpracuje z wydawcami, aby zbudować kolekcję książek o otwartym dostępie i świadczyć usługi dla wydawców, bibliotek i podmiotów finansujących badania w zakresie hostingu, depozytów, rozpowszechniania i ochrony zasobów cyfrowych

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    1 lipca 2020