Zapraszamy do obszarów Wolnego Dostępu

   Rozmieszczenie zbiorów wolnego dostępu w Bibliotece Głównej UMCS

Miejsce 
udostępniania
Symbol 
dziedziny
Dziedzina  
Czytelnia 1 
parter głównego 
gmachu Bibliotek
C Nauki pomocnicze historii
D,E,F Historia
H Nauki społeczne (ekonomia, socjologia)
J Nauki polityczne
K Prawo
U Wojskowość
Czytelnia 
Informacji Naukowej 
Ip. w nowym 
gmachu Biblioteki
A Dzieła treści ogólnej (wielodziedzinowe encyklopedie, informatory) 
Z Bibliotekoznawstwo, bibliologia, bibliografie ogólne
ZA Informacja Naukowa
Czytelnia Ogólna 
 główny gmach Biblioteki
B Filozofia, Teologia, Religia
G Geografia, Archeologia, Etnologia, Folklor, Sport
L Edukacja
P Literaturoznawstwo, Literatura, Teatr, Kino, Telewizja, Dziennikarstwo
Q Matematyka, Informatyka, Fizyka, Chemia, Geologia Nauki biologiczne
R Medycyna
S Rolnictwo, Leśnictwo
T Technika
ZBIÓR CZYTELNI OGÓLNEJ DOSTĘPNY TYLKO NA MIEJSCU

 

Biblioteka zapewnia swobodny dostęp do części zbiorów – książek i czasopism, ułożonych dziedzinami według Klasyfikacji      Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (KBK).

Czytelnik Biblioteki korzysta z wyznaczonych zbiorów na zasadach wolnego dostępu:

 • materiały biblioteczne użytkownik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z nich na miejscu lub wypożycza,
 • materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach nie włączając ich samodzielnie na półkę,
 • prawo do wypożyczenia poza Bibliotekę przysługuje czytelnikom posiadającym ważne konto biblioteczne,
 • na etykietach książek znajduje się sygnatura WD – alfanumeryczny zapis, zaczynający się od litery oznaczającej dziedzinę, a następnie poddziedzinę, datę wydania  np. KK248.2 .G76 1953, książki oznaczone są też kolorowymi naklejkami odpowiadającymi poszczególnym dziedzinom
 • materiały oznaczone czerwoną etykietą przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu,
 • zwrotu książek dokonuje się w obszarach wolnego dostępu lub w Wypożyczalni BG,
 • materiały zlokalizowane w wolnym dostępie wyłączone są z systemu zamówień poprzez katalog komputerowy, nie można ich także rezerwować,
 • pierwszeństwo skorzystania ze zbiorów udostępnionych w wolnym dostępie posiada osoba, która jako pierwsza zgłosi się po książkę.

  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  1 października 2017