Wznowienie naliczania opłat oraz zwiększenie liczby prolongat.

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. zostaje wznowione naliczanie opłat za przetrzymane egzemplarze.
Prosimy o sprawdzanie stanu konta czytelnika oraz zwrot książek lub prolongatę. Jednocześnie zawiadamiamy, że zwiększony został limit prolongat.
Szczegóły w poniższej tabeli:

Lokalizacja Okres 
wypożyczenia 
(dni)
Okres 
prolongaty (dni)
Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania księgozbioru
BG Magazyn    90      2 x 30 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Magazyn 12/Podręczniki
BG Magazyn W  
150      2 x 30  Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Magazyn 4/do Czytelni 90      2 x 30 Pracownicy UMCS;Pracownicy innych uczelni  i instytucji naukowych Lublina
BG Wolny Dostęp 30  0 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Zbiory Medialne 30  1 x 30 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Komiksy 30  1 x 30 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne

Przypominamy,  że w Wypożyczalni i obszarze Wolnego Dostępu na parterze głównego gmachu Biblioteki możliwe sa zwroty i wypożyczenia.
W dalszym ciągu dla czytelników zamknięte pozostają wszystkie CZYTELNIE w Bibliotece Głównej. Czytelnia Czasopism nie realizuje zamówień czasopism.

Wypożyczanie księgozbioru z obszarów Wolnego Dostępu odbywa się poprzez bibliotekarza. Czytelnicy, którzy chcą wypożyczyć książki z WD proszeni są o spisanie z katalogu sygnatury dziedzinowej dla danej pozycji w statusie Dostępny. 

Aktualizacja kont bibliotecznych oraz ponowne wypożyczenie książek z wykorzystanym limitem prolongat możliwe jest drogą mailową cyrkul@poczta.umcs.lublin.pl lub telefonicznie 81 537 58 02 w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej.

Na terenie Biblioteki czytelnicy mają obowiązek używania maseczek. Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie w wyznaczonym do tego miejscu.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    31 sierpnia 2020