Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

KOMUNIKAT
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141) ogłasza się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu.

 

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    2 grudnia 2021