WBN ICM - program publikowania otwartego w 2019 r.

Komunikat z 6 listopada 2019 r. o programach publikowania otwartego w 2019 r.

W dniu 5 listopada br. osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer na rok 2019. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym, mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt.

W ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem), do 6 listopada 2019 r. zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu br.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    7 listopada 2019