VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Partnerzy wydarzenia (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, Akademickie Koło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Oddział Lublin) zapraszają na VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy.

Tegoroczne spotkanie pt. "INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki" odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a).

Podczas VI Forum, w gronie teoretyków i praktyków bibliotekarstwa, omówione zostaną doświadczenia związane z przeobrażeniami i rewitalizacją przestrzeni bibliotecznej (zarówno tej fizycznej, jak i wirtualnej) w różnych placówkach.

Szczegółowe informacje (program, zaproszenie i karta zgłoszenia) dostępne są na stronie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    27 marca 2019