Test czasopisma JoVE do 30.06.2021

Zachęcamy do korzystania z testowego dostępu do czasopisma JoVE. Journal of Visualized Experiments jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikującym artykuły wraz z filmami z eksperymentów nakręconymi w laboratoriach autorów. Wszystkie artykuły JoVE są indeksowane w PubMed, Medline, Web of Science, Scopus i innych bazach danych. Rocznie JoVE publikuje ponad 1000 artykułów z najlepszych instytutów badawczych na całym świecie.

Dostęp testowy do JoVE Unlimited obejmuje:

 • JoVE Journal: Peer-reviewed journal with articles published in video and text format.
 • JoVE Encyclopedia of Experiments: Video encyclopedia of advanced research experiments.
 • JoVE Science Education: A library of videos that illustrate research methods, concept application, and real-world examples.
 • JoVE Lab Manual: Curriculum-focused video resources for commonly taught introductory labs with step-by-step instructions.
 • JoVE Core: Video textbooks that bring introductory concepts and methods to life.

JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science.

JoVE to:

 • 13.000+ recenzowanych naukowo video - artykułów JoVE Journal
 • 150+ nowych publikacji każdego miesiąca
 • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
 • Impact Factor (IF=1.163)

Wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach m.in. Harvard University, University of Oxford, MIT, ETH Zurich, University of Tokyo, University of Cambridge.
Materiały JoVE umożliwiają szybkie zrozumienie zagdanień dzięki angażowaniu studentów w proces uczenia się. Do każdego filmu JoVE dołączony jest tekst - transkrypcja filmu, opis przebiegu eksperymentu z wykazem użytych materiałów, bibliografią oraz testy i quizy sprawdzające wiedzę.
Zawartość podzielona jest na 2 główne moduły: Education i Research.
Dla wykładowców to możliwość korzystania z szerokiej gamy innowacyjnych metod pracy m.in.: zintegrowanego nauczania (blended learning) oraz odwróconej klasy (flipped classroom).
Zachęcamy również użytkowników do zakładania własnych kont. Dzięki temu, na własnym profilu, istnieje możliwość zachowywania dużej ilości materiałów edukacyjnych w formie video, tekstów, quizów.

O wsparciu zdalnego procesu nauczania wykładowców i studentów za pomocą JoVE na świecie oraz zaletach platformy można dowiedzieć się z:  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  26 maja 2021