Research Smarter i Web of Science i InCites w praktyce

Zapraszamy na serię prezentacji internetowych Research Smarter i Web of Science i InCites w praktyce

Usprawnij każdy etap swojej podróży badawczej dzięki bezpłatnym poradom i wskazówkom naszych ekspertów


Nadchodzace zmiany w nowym wydaniu Journal Citation Reports Edycja 2023

Piątek, 26 maja 2022, godzina 11:00-10:00 CET
Nowe wydanie JCR 2023 ukaże się pod koniec czerwca i po raz pierwszy wszystkie czasopisma w bazie Web of Science Core Collection będą miały wskaźnik Journal Impact Factor. Oznacza to, że w tym roku czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index w Journal Citation Reports po raz pierwszy otrzymają wskaźnik JIF. Dołącz do naszego webinarium, aby dowiedzieć się więcej o tej i o innych nadchodzących zmianach.

Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska-Batres

Zarejestruj się


Web of Science i InCites w praktyce

W gąszczu wskaźników. JIF, h-index, CNCI...jak zrozumieć i wykorzystać właściwie wskaźniki bibliometryczne.

Czwartek, 1 czerwca 2022, godz: 10:00 –11:00CET

Czym są i co naprawdę mówią wskaźniki bibliometryczne, które z nich są najbardziej istotne, jak właściwie je stosować? Podczas tej sesji zajmiemy się objaśnienia poszczególnych wskaźników, sposób ich obliczania, ich wartość oraz przykłady właściwego wykorzystania.
Prowadzi: Marcin Kapczyński

Zarejestruj się


 InCites Forum - Analiza dziedzin i dyskusja o potrzebach

Piątek, 2 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Jak dana instytucja wygląda w spectrum dziedzinowym, jak wybrać odpowiedni priorytetowy obszar badawczy, jak wyglądają różne typologie dziedzinowe, czym są kategorię tematyczne -Citation Topics ? Znaczenie ewaluacji i analizy w kontekście dyscypliny oraz inne tematy związane z wykorzystanie InCites na potrzeby ewaluacji.

Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres

Zarejestruj się


 Tworzenie i zarządzanie raportami w InCites

Poniedziałek, 5 czerwca 2023, godz. 11:00-12:00 CET

InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie o nieograniczonych możliwościach analitycznych wspierające każdego, kto publikuje, szuka funduszy na badania, zajmuje się ewaluacja dorobku naukowego lub w inny sposób pracuje z literaturą naukową. Dołącz do sesji, by dowiedzieć się jak tworzyć analizy, zapisywać i dzielić się raportami, by w pełni wykorzystać potencjał InCites.

Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska-Batres

Zarejestruj się


 Serwisy Web of Science API. Integracja danych Web of Science z lokalnymi systemami

Środa, 7 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Interfejsy API obsługują wyszukiwania w Web of Science/Journal Citation Reports i pobieranie metadanych w celu wykorzystania w aplikacjach dostępnych publicznie, w tym w repozytoriach instytucjonalnych i systemach sieci badawczych. Dzięki interfejsom API i surowymi danym możesz rozszerzyć swoje analizy

Prowadzi: Marcin Kapczyński

Zarejestruj się


 Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi

Środa, 14 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Dołącz do naszej praktycznej sesji by zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz. Pokażemy również, jak tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy.

Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres

Zarejestruj się


 Dane badawcze w Web of Science

Piątek, 23 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Dane badawcze są obecne w Web of Science wraz z uruchomieniem indeksu Data Citation Index już od 2012 roku. W Data Citation Index tworzone są opisowe rekordy dla obiektów danych, łączone z artykułami literaturowymi w innych indeksach Web of Science. Wraz ze wzrostem znaczenia danych badawczych, zasób ma na celu zapewnienie jaśniejszego obraz pełnego wpływu wyników badań, a także działać jako istotne narzędzie do atrybucji danych i odkryć.

Prowadzi: Marcin Kapczyński

Zarejestruj się


 Journal Citation Reports - nowa edycja 2023

Wtorek, 4 lipca 2023, godz. 11:00-12:30 CET

Raporty Journal Citation Reports 2023 ukażą się w ostatnich dniach czerwca! Dowiedz się:
• jakie wskaźniki Journal Impact Factor uzyskały czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index,
• jak analizować kwartyle,
• jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone w nowym wydaniu.

Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres

Zarejestruj się


 Więcej informacji oraz materiałów dostępne na naszej polskiej stronie Web of Science Group

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    25 maja 2023