Program publikowania OA w czasopismach Cambridge University Press

Szanowni Pracownicy Naukowi UMCS,

Biblioteka Główna UMCS informuje, że w ramach tegorocznej prenumeraty czasopism wydawnictwa Cambridge University Press mają Państwo możliwość bezpłatnego publikowania artykułów Open Access w następujących tytułach czasopism:

Wytyczne programu OA CUP:
Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 361 czasopism CUP (w tym hybrydowe i otwarte), ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja (patrz: spis czasopism subskrybowanych przez UMCS dostępnych w programie OA).
Program pozwala na publikację bez opłat nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do wydania w 2020 r. Do programu w 2020 r. w szczególności mogą być włączone artykuły już opublikowane w modelu subskrypcyjnym od 1 stycznia 2020, które zostaną przekształcone na model otwarty („retroaktywacja”). Autorzy zainteresowani takim przekształceniem powinni skontaktować się z koordynatorem programu. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w trakcie działania programu, zostaną skierowani do systemu RightsLink, w którym powinni dokonać wyboru publikacji otwartej. System będzie automatycznie identyfikował autorów uprawnionych do korzystania z programu i będzie ich zwalniał z opłaty za publikowanie.

Licencja CUP wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Piotr Antczak piotr.antczak@abe.pl

Lokalny administrator UMCS koordynujący publikowanie OA w czasopismach Cambridge University Press:
mgr Anna Wojtysiak, kustosz dyplomowany,
kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych
tel. 81537-5854
e-mail: a.wojtysiak@umcs.lublin.pl

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    24 lipca 2020