Licencja krajowa Springer 2020

Licencja Springer w 2020 roku obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie, patrz katalog 2020. Lista tytułów archiwalnych uległa skróceniu ze względu na włączenie zasobów niektórych starych tytułów do czasopism pod zmienionym tytułem. Katalog zawiera także osobny arkusz z listą 534 czasopism Open Access oraz arkusz “inne” z czasopismami poza licencją, w tym niedostępne tytuły nieanglojęzyczne, Adis, Palgrave oraz nowe tytuły Springera dostępne testowo. Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Springer. Umowa zawarta ze Springerem na lata 2019-2021 jest pierwszą w WBN umową transformacyjną w myśl planu S, tzn. umową, w której większa część dotychczasowej opłaty za dostęp do czasopism została przekształcona w opłatę za publikowanie otwarte (tzw. licencja Compact w terminologii Springera).

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowego dostępu testowego. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby anglojęzyczne: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, 16.653 e-książki z lat 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 e-książki z 2017 r., 10.026 e-książek z 2018 r. oraz 9.971 e-książek z 2019 r.

W sierpniu 2020 r. zostal przywrócony dostęp testowy do książek z niezakupionych dotąd roczników archiwalnych: Springer Book Archive (w tym ok. 42.000 książek anglojęzycznych wydanych przed 2004 rokiem, patrz katalogi: 1859-1989, 1990-1999, 2000-2004 oraz książki niemieckojęzyczne 1815-2004), roczniki 2006-2008 oraz 2012-2016. Książki z tych roczników zostaną zakupione z dotacji przyznanej przez MNiSW w 2020 r. w ramach nowej umowy z wydawcą, która zostanie zawarta przed końcem 2020 r. Zakup będzie także obejmować kolekcję Intelligent Technologies and Robotics z 2019 r., która nie była objęta poprzednią umową i nie jest na razie dostępna. Nowa umowa będzie także obejmować opcjonalny zakup roczników 2020-2022 pod warunkiem uzyskania dotacji na ten cel, o co ICM będzie się starał w 2021 r. Uwaga: kolekcje książek Springer zakupione lub planowane do zakupu obejmują książki wydawane przez Palgrave Macmillan od roku 2016, natomiast nie obejmują bazy danych SpringerProtocols.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki do 2018 roku.

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    1 września 2020