Korzystanie ze zbiorów w czytelniach wznowione od 01.10.2020 r.

Komunikat Dyrektora Biblioteki UMCS dotyczący zasad udostępniania zbiorów w Czytelniach

Czytelnia Ogólna (I p) – dla użytkowników przygotowano 12 miejsc pracy
Czytelnia Czasopism (parter) – dla użytkowników przygotowano 6 miejsc pracy

Na terenie Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism użytkownicy zobowiązani są do:

 • używania maseczek ochronnych
 • dezynfekcji rąk
 • zachowania 1,5 metra odległości od innych
 • zajęcia wskazanego miejsca
 • samodzielnego odbierania zamówionego księgozbioru w wyznaczonym do tego miejscu na terenie czytelni
 • odkładania wykorzystanych materiałów na specjalnie oznaczone wózki

W czytelniach NIEDOZWOLONE jest samodzielne wyszukiwanie oraz wyjmowanie książek i czasopism z półek.

Czytelnicy chcący korzystać:

 • z księgozbioru podręcznego zlokalizowanego we wszystkich obszarach Wolnego Dostępu (WD/Czytelnia; WD/Czytelnia Ogólna; WD/Czytelnia Informacji Naukowej) proszeni są o przygotowanie pisemnej informacji ( zgodnej z katalogiem):
Autor:
Tytuł:
Sygnatura dziedzinowa:
 • z księgozbioru magazynowego na miejscu w Czytelni Ogólnej powinni przed przyjściem do Biblioteki złożyć zamówienie za pomocą katalogu komputerowego na konto "CZYTELNIA" z miejscem odbioru Czytelnia.
 • z czasopism bieżącego roku lub czasopism udostępnianych na zasadach Wolnego Dostępu w Czytelni Czasopism proszeni są o przygotowanie pisemnej informacji (zgodnej z katalogiem):
Tytuł czasopisma:
Rok wydania:
Tom/Numer:
 • z czasopism przechowywanych w magazynie (lokalizacja BG Magazyn Czasopism) powinni  przed przyjściem do Biblioteki złożyć za pomocą katalogu komputerowego zamówienie na dany numer czasopisma na konto "CZYTELNIA" z miejscem odbioru Czytelnia Czasopism.

Czytelnicy, którzy w trakcie pracy w Czytelni Ogólnej bądź w Czytelni Czasopism chcą skorzystać z dodatkowej publikacji przekazują zlecenie dyżurującemu bibliotekarzowi lub samodzielnie przy użyciu własnych urządzeń mobilnych składają zamówienie przez katalog komputerowy na księgozbiór oznaczony lokalizacją magazynową.

W czytelniach obowiązuje ograniczenie do 10 egzemplarzy książek i 10 numerów czasopism dla 1 użytkownika. Z zamówionych publikacji do czytelni nie mogą być wykonywane usługi reprograficzne.

Książki i czasopisma po udostępnieniu w czytelniach podlegają 3-dniowej kwarantannie, z tego względu mogą wystąpić problemy z bieżącym korzystaniem z księgozbioru.

 

  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  25 września 2020