InCites - licencjonowane narzędzie bibliometryczne

Szanowni Pracownicy Naukowi UMCS, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencje pilotażowy na dostęp do narzędzia bliometrycznyego  InCites (dodatek do bazy Web of Science) 

InCites – dodatek do Web of Science:

 służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium.

Licencja pilotażowa obejmuje 79 instytucjiwyznaczonych przez MNiSW. Są to instytucje akademickie obejmujące jednostki z kategorią A+, uczelnie spełniające warunki aplikowania do programów “Uczelnia badawcza” i “Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz agencje rządowe finansujące naukę: MNiSW, NCBiR, NCN i NAWA. InCites jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science ( Web of Knowledge). Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. 

Uwaga! 

Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

 

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    10 stycznia 2018