Ewaluacja w pigułce

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 • w ocenie parametrycznej Uczelni liczą się publikacje każdego autora
 • każdy autor powinien wypełnić 4 sloty
 • nie warto publikować artykułów za mniej niż 40 pkt lub rozdziałów w monografiach poziom I (20 punktów)
 • dla artykułów 100-200 pkt lub monografii poziom II liczba autorów spoza dyscypliny nie wpływa na liczbę punktów publikacji i wartość slota
 • artykuł naukowy powinien: być publikacją recenzowaną, omawiać zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny właściwy dla danej dyscypliny aparat naukowy
 • artykułem naukowym nie jest: list, edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, errata, nota redakcyjna
 • monografia naukowa powinna: być publikacją recenzowaną, omawiać zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny właściwy dla danej dyscypliny aparat naukowy

NAJLEPIEJ PUBLIKOWAĆ:

 • artykuły za 100, 140, 200 pkt,  lub monografie (wydawca poziom II), gdy ich autorzy złożyli oświadczenia w różnych dyscyplinach UMCS
 • artykuły za co najmniej 70 pkt lub monografie autorskie (poziom I), gdy wszyscy autorzy złożyli oświadczenie w tej samej dyscyplinie i nie ma autorów spoza tej dyscypliny

 GDZIE PUBLIKOWAĆ:

 Jak wybrać czasopismo, w którym warto opublikować artykuł?

 W jakim wydawnictwie warto opublikować książkę?

 O czym trzeba pamiętać:

W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych całkowitą wartość punktową:

1) monografii naukowej wynoszącą :

a) 200 pkt, zwiększa się o 50%,  

b) 80 pkt, zwiększa się o 25%;

2) redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą 100 pkt, zwiększa się o 50%;
3) rozdziału w monografii naukowej wynoszącą - 50 pkt, zwiększa się o 50%.


W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.

Za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej punkty ustala się zgodnie z wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.

Więcej informacji w załączonym pliku lub na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

 

  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  11 lutego 2020