"Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole..."

Zapraszamy bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych na konferencję organizowaną przez

Akademickie Koło SBP Oddział Lublin,
Sekcję Bibliotek Naukowych o/Lublin 

oraz Bibliotekę Główną
UniwersytetuMarii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

"Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole – jak szukać, żeby znaleźć”

Lublin 29 października 2018 (poniedziałek)
Biblioteka Główna UMCS,
Sala pracy indywidualnej (parter) za Czytelnią Wolnego Dostępu
godz. 13:30 – 15.30.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    22 października 2018