Dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics

Informujemy, że w wyniku współpracy Clarivate Analytics, MNiSW oraz ICM, została zawarta nowa umowa w wyniku której wszystkie instytucje naukowe w Polsce zyskują dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki.

InCites B&A to narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection. Narzędzie przeznaczone jest zarówno do osób zarządzających instytucjami naukowymi i bibliotekarzy, jak i autorów oraz redaktorów czasopism naukowych.

Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania w Polsce jest umożliwienie polskim instytucjom naukowym dokonywania zaawansowanych analiz bibliometrycznych w związku z ministerialnymi programami doskonałości: Uczelnia Badawcza oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości, a także w związku z programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

Komunikat ICM w tej sprawie znajduje się pod linkiem: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#incites

Dostęp do narzędzia pod poniższym linkiem: https://incites.thomsonreuters.com/ (wymaga zalogowania, rejstracja na Web of Science)

Przygotowane zostały również materiały szkoleniowe, dostępne w języku polskim materiały wideo przedstawiają różne zastosowania narzędzia: https://clarivate.savoinspire.com/ickompendium/

Obcenie planowane są następujące internetowe sesje szkoleniowe, na które serdecznie zapraszamy:

Wtorek, 13 listopada 2018, godz  9:00
InCites Benchmark&Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
Zarejestruj się na szkolenie >>>

Wtorek, 13 listopada 2018, godz  15:00
Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza
Zarejestruj się na szkolenie >>>

Czwartek, 15 listopada 2018, godz  9:00
InCites Benchmark&Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
Zarejestruj się na szkolenie >>>

Poniedziałek, 19 listopada 2018, godz  10:00
Jak ocenić dorobek naukowy instytucji i autorów przy pomocy InCites
Zarejestruj się na szkolenie >>>

Poniedziałek, 19 listopada  2018, godz 12:00
Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza
Zarejestruj się na szkolenie >>>

Środa, 21  listopada  2018, godz 10:00
Analiza SWOT instytucji. Jak określić silne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bibliometrycznym
Zarejestruj się na szkolenie >>>

Poniedziałek, 26 listopada  2018, godz 11:00
Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza
Zarejestruj się na szkolenie >>>

Czwartek, 29 listopada  2018, godz 11:00
Gdzie publikujemy? Analiza wyboru źródeł publikacji
Zarejestruj się na szkolenie >>>

W razie ewentualnych pytań lub uwag osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod następujące adresy email:

marcin.kapczynski@clarivate.com lub radek.budzichowski@clarivate.com

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    9 listopada 2018