Dostęp do kolekcji Cambridge Companions, Histories, Elements

Wydawnictwo Cambridge University Press w ramach wspierania środowiska akademickiego podczas pandemii koronawirusa zaoferowało wszystkim uczelniom akademickim czasowy bezpłatny dostęp do kolekcji ponad 700 podręczników oraz pakietów Cambridge Companions, Cambridge Histories i Cambridge Elements.

Nasi czytelnicy mają do nich dostęp (po zalogowaniu się na konto bibliteczne) poprzez uczelniany system zdalnego dostępu.
Dostęp do tych zasobów będzie aktywny do końca maja br.

Wszystkie książki Wydawnictwa Cambridge University Press, do których Biblioteka ma dostęp, znajdują się pod adresem: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/bg-cambridge-mybooks/

Dostęp z podziałem na kolekcje:

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    21 kwietnia 2020