Dostęp do e-książek na platformie EBSCOhost®.

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z nowej kolekcji książek elektronicznych w otwartym dostępie (Open Access) na platformie EBSCOhost®. Dostęp do e- książek jest wolny od zabezpieczeń treści wynikających z zarządzania prawami cyfrowymi (ang. Digital Rights Management – DRM).

Kolekcja EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection została stworzona we współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi, takimi jak:  University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press, aby zapewnić  użytkownikom i bibliotekom  wybór i dostęp do szerokiej gamy możliwych do odkrycia treści.  
 
Dostęp do kolekcji:   

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    6 lipca 2021