Baza Wiedzy UMCS

Szanowni Państwo,

w połowie maja 2022 r. rozpoczęła funkcjonowanie Baza Wiedzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dostępna pod adresem bazawiedzy.umcs.pl.

Logowanie do Bazy Wiedzy następuje przy pomocy centralnego systemu logowania (CAS), z użyciem standardowych loginów i haseł, stosowanych do logowania m.in. do systemów USOS.

Nowe narzędzie pozwala zabezpieczać potrzeby Uczelni przede wszystkim w zakresie:

 • archiwizacji dorobku naukowego i artystycznego;
 • sprawozdawczości wewnętrznej oraz na potrzeby krajowego systemu ewaluacji nauki;
 • udostępniania wyników badań, wymaganego przez ruch Open Access, Plan S i instytucje grantowe;
 • deponowania danych badawczych;
 • generowania raportów, statystyk, sieci współpracy, informacji bibliometrycznych;
 • promowania dorobku pracowników.

W Bazie Wiedzy obligatoryjnie rejestrowane są utwory opublikowane po 1 stycznia 2017 r., stanowiące dorobek pracowników oraz jednostek Uczelni.

Autor może przesłać informacje o publikacjach samodzielnie, korzystając z funkcji automatycznych importów (po DOI, BibTeX, RIS, Scopus, Web of Science) bądź z formularzy dostępnych w trybie online.

Nad poprawnością danych czuwają wydziałowi redaktorzy, których dane kontaktowe umieszczono w sekcji O Bazie Wiedzy/Kontakt.

Zachęcamy do kontroli swoich profili w Bazie Wiedzy: połączenie ze Scopus, Scholar i WoS (instrukcje w sekcji pomocy) pozwoli na automatyczną aktualizację cytowań.

Import danych o publikacjach za pomocą identyfikatora DOI jest najszybszą drogą rejestracji danych o dorobku publikacyjnym, wymagającym od autora jedynie wprowadzenia numeru w pole formularza.

Uzupełniony profil umożliwi pobieranie zestawień bibliograficznych, generowanie raportów bibliometrycznych, prezentację sieci współpracy i tematyki badawczej/artystycznej oraz innych osiągnięć. Dzięki różnorodności gromadzonych danych będzie stanowił najlepszą wizytówkę autora.

  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  2 sierpnia 2022